Ledningsgrupp

VI BYGGER EN LEDNINGSGRUPP AV EN GRUPP LEDARE

Basketstjärnan Michael Jordan konfronterades en gång med uttrycket ”There is no I in TEAM.”. Hans svar kom snabbt, ”True! But there is an I in WIN.”.

Med den filosofin som grund utvecklar vi ledningsgrupper i både samarbete och individuella prestationer. Målet är att forma en ledningsgrupp av en grupp ledare.

 


 

PAT LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Effektiv ledningsgrupp en stor konkurrensfördel.

En effektiv ledningsgrupp är ditt viktigaste ledarverktyg och en stor konkurrensfördel – både i affären och för att attrahera och behålla nyckelspelare. Stjärnmedarbetare kräver nämligen en högpresterande ledningsgrupp. Vi hjälper dig att bygga och utveckla en organisation där människor arbetar effektivt i team. För detta har vi utvecklat en metod med tydliga, utmanande mål.

T

Ett effektivt team består av T-formade människor

Vi diagnostiserar gruppen och individerna i den, därefter identifierar vi utmaningarna. Varje individs roll, beteende och personlighet genomlyses och analyseras.
Insatserna formas för att skapa starka ledare med helheten på agendan. Vi kallar dem T-formade ledare. De skapar goda resultat inom sina ansvarsområden (vertikalt ledarskap). Samtidigt representerar de helheten och ledningens beslut i alla övergripande aktiviteter (horisontellt ledarskap).

Pins

Genomarbetad metod ger effektiva resultat

I PAT:s utvecklingsprogram blir teamet ordentligt genomlyst. Bland annat identifieras grupproller, personligheter, operationell och strategisk kapacitet. Ett kraftfullt verktyg är Fem Framgångsfaktorer. Det kartlägger gruppens mognad och effektivitet i fem avgörande dimensioner och ligger till grund för arbetet med att:
• förstå gruppens kraft och potential
• göra upptäckter om sig själv och andra
• hantera konflikter
• finna modeller för samarbete och kommunikation
• ge och ta personlig feedback
• skapa tillit till varandra
• kunna fatta beslut som håller i vardagen
• sätta gruppens behov framför egna

 

PAT LEDARTRÄNING

Gör det du är bra på ännu bättre.

Att utveckla dina styrkor är att utveckla ditt ledarskap. Framgångsrika ledare är medvetna om sina styrkor och vet att utveckla och dra nytta av dem. Samtidigt är de noga med att hålla sina svagheter i schack. Därför utgår vår ledarträning från en självklar tanke: fokusera på att göra det du är bra på ännu bättre. Utnyttja din talang fullt ut. Lyft samtidigt de viktigaste svagheterna till en hög lägsta nivå och du uppnår ett hållbart ledarskap.

Fjader

I ledarskap är mjuka och hårda värden lika viktiga

Organisationer som tror att en balans mellan hårda och mjuka värden ger ett bra ledarskap och bygger en sund företagskultur har mycket att hämta ur PAT:s ledarutveckling. Kombinationen av affärstänkande och humanistiska värderingar formas helt efter ditt företag och de behov du ser där.

Learn

Växelträning för bästa genomslag

Att träna och utveckla ledarskap handlar om att ta fram det bästa ur medarbetare och skapa en bättre framtid för både dem och verksamheten. Det handlar om att utvecklas som person. Växelträning mellan strategiskt och personligt ledarskap ger då bästa genomslag. Ledarträning med PAT sker antingen i utmanande individuella program eller i grupp.

 

PAT VERKTYGSLÅDA FÖR LEDARTRÄNING

Rätt verktyg rätt använt leder rätt.

Trace

Vår ledarträning gör vad den heter – sätter spår

TRACE heter vår metod för att utveckla ledare – Tangible Results through Assessment and Challenging Encounters. Programmet är en motvikt till de insatser som sällan blir mer än en krusning på ytan och vars resultat och dokumentation mest samlar damm. TRACE sätter spår. Fokus sätts på faktisk förändring, konkreta handlingar, målstyrning, beteendeinriktad utveckling och uppföljning. Det ger dig konkreta resultat.

PAT_360

PAT 360 graders intervjuer visar dina möjligheter

Ett viktigt verktyg för att nå självkännedom är 360 graders intervjuer. I personliga intervjuer med våra psykologer får chefer, kollegor, medarbetare och andra i ditt kontaktnät utvärdera dig och sätta ord på prestationer och beteenden. All den värdefulla insikt du får använder du till att utveckla ditt ledarskap och ditt genomslag i organisationen.

VILL DU VETA MER OM LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING?

Kontakta Hans Fribergh
Tel: 0705 – 93 76 05

NÅGRA RÖSTER FRÅN VÅRA KUNDER

We engaged PAT Management to work with both our Executive and Senior Management teams to create greater alignment and understanding, both on an individual and collective level. We found PAT´s approach to be very thorough from the initial analysis and positioning stage, right through to delivery. Together we have achieved a real shift in performance and dynamics.
Mike Putnam, President & CEO, Skanska UK
PAT är vårt val när det gäller ledarutveckling. Med en ovanlig skärpa i analysen och vår affär i centrum har PAT bidragit till att stärka både individ och organisation. Personligen uppskattar jag att vi i samarbete utmanas ordentligt i syfte att åstadkomma den utveckling vi eftersträvar. PAT:s kompetens hör enligt min uppfattning till Sveriges bästa. Kombinationen av bred och djup erfarenhet med fortsatt nyfikenhet för nya forskningsrön ligger till grund för min uppfattning.
Susanne Kallur, VD Sparbanken Syd
I vår verksamhet, projektutveckling av bostäder, har varje medarbetare ansvar för omfattande ekonomiska värden. För oss är därför fokus på medarbetarutveckling både naturligt och prioriterat. I dessa frågor samarbetar vi regelbundet med PAT Management. Deras koncept TRACE ger medarbetaren och dennes chef ett handfast verktyg för att se till att utveckling skapas. TRACE får det helt enkelt att hända och det är högprioriterat hos oss.
Jonas Spangenberg, VD BoKlok Housing

PAT_960x300_Ledarutveckling