Door_960x300

LEGITIMERADE PSYKOLOGER MED DJUP OCH PROFESSIONELL SKÄRPA

PAT Management är ett etablerat konsultföretag inom personbedömning, ledar- och ledningsgruppsutveckling. Genom att bedöma och utveckla ledare, talanger och nyckelpersoner i din organisation förstärker vi din affär och konkurrenskraft.

PAT består idag av åtta personer; fem är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av hur affärspsykologin görs till en aktiv och framgångsrik del i din verksamhet.

Hos PAT möter du en äkta förmåga att göra sakliga bedömningar, dra relevanta slutsatser och rekommendera precist vem eller vilka som bäst har potential att utvecklas i och utveckla din organisation.

Du hittar oss alla lite längre ned. Välkommen till PAT Management.

 


 

VI SOM JOBBAR PÅ PAT MANAGEMENT:

<strong>Linda Wahlström</strong>
Linda WahlströmVD, Leg psykolog
Expert på personbedömning och ledningsgruppsutveckling. Arbetar med Assessment Centre och ledarutveckling på exekutiv nivå i Sverige och internationellt. Har en förkärlek för PATs unika 360 graders intervjuer.

Mobil: +46 (0)733-58 60 42

Mail: linda.wahlstrom@pat.se

<strong>Hans Fribergh</strong>
Hans FriberghLeg psykolog och psykoterapeut
Har mångårig erfarenhet av ledarutveckling på högsta chefsnivå och av arbete med ledningsgrupper, i Sverige så väl som internationellt. Expert på personbedömningar och psykometri.

Mobil: +46 (0)705-93 76 05

Mail: hans.fribergh@pat.se

<strong>Sofia Paumgardhen</strong>
Sofia PaumgardhenLeg psykolog
Lång erfarenhet som konsult, i Sverige och internationellt. Expert på psykologisk testning. Arbetar med bedömning och utveckling av ledare och potentialer. Programchef för ledarutvecklingsprogram.

Mobil: +46 (0)705-93 78 80

Mail: sofia.paumgardhen@pat.se

<strong>Maja Krantz</strong>
Maja KrantzLeg psykolog
Bedömer och utvecklar ledare och potentialer. Specialiserar sig på PATs 360 graders intervjuer, PATs TRACE koncept och psykologisk testning. Genomför individuell ledarträning. Har en bakgrund som professionell fotbollsspelare.

Mobil: +46 (0)707-82 33 93

Mail: maja.krantz@pat.se

<strong>Ann-Helene Isherwood</strong>
Ann-Helene IsherwoodProjektledare och koordinator
Samordnar uppdrag, projekt och kundevents. Har en central roll vid genomförande av Assessment Centre och personbedömningar. Interface till många av våra kunder samt ansvarig för PATs medarbetarundersökningar. Språkvetare och har alltid ett vakande öga över våra texter.

Mobil: +46 (0)708-37 73 17
Telefon: +46 (0)46-23 52 33
Mail: ann-helene.isherwood@pat.se

<strong>Ann-Christine Alenius</strong>
Ann-Christine AleniusController
Ansvarar för uppgifter inom ekonomiområdet och HR.

Mobil: +46 (0)733-58 60 74
Telefon: +46 (0)46-23 52 36
Mail: ann-christine.alenius@pat.se