PAT_960x300_Mask

MAGKÄNSLA RÄCKER EN BIT. FAKTA TAR DIG GARANTERAT LÄNGRE.

Att rekrytera på magkänsla kan leda till felbedömningar och allvarliga konsekvenser. Med PAT minimerar du risken att välja fel kandidat.
Att kartlägga styrkor och svagheter på djupet är centralt i en personbedömning. Ska du få användning av den i din organisation måste individens psykologiska DNA kopplas till företagets affär. Psykologin måste sättas i arbete. Inte bara bli ett påhäng på verksamheten.

 


 

PAT PERSONBEDÖMNING

Precisa och tydliga ställningstaganden.

Knowledge

Vetskap! Inte gissningar eller antaganden.

Att se och exakt kunna beskriva vinnande styrkor och avgörande svagheter är ett kvalificerat arbete. Beslutsunderlaget du får från PAT är skarpt, precist och tar tydlig ställning för och emot. Här finns inget ”det beror på” eller ”det får tiden utvisa”. Du får veta!

Glow

Några frågor du får svar på i en personbedömning:

Skapar personen resultat? Får hon saker att hända? Vilka är drivkrafterna och är de starka nog? Finns ansvarskänsla och uthållighet?
Gör personen andra bättre? Får hon andra att växa? Kan hon visa tuff empati; ge vad andra behöver, inte vad de vill ha?
Skapar personen en bättre framtid? Finns den strategiska förmågan? Kan hon hantera och leda förändringar? Finns blicken för affärer?
Kan personen leda sig själv? Finns självkännedom? Känslomässig stabilitet? Kliver personen fram när det är motigt? Risk för urspårning?

 

PAT ASSESSMENT CENTRE

Bland marknadens absolut bästa.

Ledarförmåga är en sammansatt talang. Det är den PAT upptäcker. Våra legitimerade psykologer ger dig alltid en komplettbild av egenskaper, beteende och strategisk potential.

Dart

Du får en konkret, tydlig och klar bild

Bedömning av en medarbetares potential ska vara konkret användbar i din verksamhet. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda vårt Assessment Centre som är bland marknadens absolut bästa. Det ger dig besked om kapaciteten hos en medarbetare idag, hur långt potentialen kan ta henne i organisationen, och vad gapet mellan nu och framtid består av. Du får veta vilka roller och uppgifter som tar vara på hennes styrkor och vilka som bör undvikas. Ni delar samma bild av målet och vad som behövs för att nå dit. Det blir konkret, tydligt och klart!

Magic

Komplett bild av egenskaper och beteende

Ur ett rent affärsmässigt perspektiv handlar det om att göra andra människor bättre. PAT Assessment Centre ger besked om individen har förmåga att leda sig själv och andra. Om kapaciteten finns att styra och utveckla en verksamhet. Och hur den strategiska kapaciteten och potentialen ser ut.

 

PAT VERKTYGSLÅDA FÖR BEDÖMNING.

Precisa instrument för precisa rekommendationer.

ball

Marknadens träffsäkraste personbedömningar

I PAT:s verktygslåda finns relevanta instrument och verktyg för att kunna göra marknadens träffsäkraste personbedömningar: djupintervjuer, tillämpliga simulerade övningar, vårt egenutvecklade personlighetstest Perspektiv och olika kognitiva och intellektuella tester.

Djupintervjuer – det du vet behöver du inte gissa

Personbedömning handlar om att predicera beteenden med stor precision. I det arbetet är PAT:s djupgående strukturella intervjuer centrala och kraftfulla verktyg. Utan klara ställningstaganden, inga tydliga rekommendationer.

Definiera ledaregenskaperna du vill åt

Djupintervjuer tar dig till insidan av en person. Därför är det viktigt att definiera vad du önskar se, vad du vill åt. Kan du inte precisera vad personen förväntas uträtta blir alla alternativ gångbara. Krav och behov i ditt företag styr hur vi skräddarsyr intervjuerna.

Så kommer personen att fungera

Noggrann analys ger träffsäkra resultat som berättar hur en individ kommer att fungera i din organisation. Den bedömdes kapacitet att bli en bra ledare genomlyses helt. Liksom förmågan att utveckla affären och se nya möjligheter. Du får inte bara veta hur det är utan också hur det blir.

 

COGNITIVE PROCESS PROFILE (CPP)

Ett ännu precisare testverktyg.

Stateoftheart

CPP – State of the art i testvärlden

Första generationens kognitiva tester räcker långt i en förutsägbar värld. Men framtiden är mer komplex för många företag. Att veta om personer kan prestera och leverera resultat i en föränderlig och svårbedömd tid blir ännu viktigare. CPP är det senaste och absolut bästa exemplet på kognitiva och intellektuella tester. State of the art i testvärlden!
Ledarkvaliteter

Med CPP upptäcker vi strategiska ledarkvaliteter

Hur får du på förhand veta om en individ ska lyckas i en bestämd ledarroll med specifika krav? Vem är utrustad för att avancera i organisationen? Hur ska du bedöma potentialen hos en person som ännu inte har erfarenhet av den tilltänkta rollen? Vilken grad av komplexitet och osäkerhet kan hon hantera?
CPP ger svar på frågor som dessa. Finns där ledarkvaliteter hjälper CPP oss att se dem. Det beteende vi förutsäger stämmer väl med en framtida verklighet.

 

PERSPEKTIV – PERSONLIGHETSTEST MED STOR TRÄFFSÄKERHET.

Många personlighetstester skrapar bara på ytan. PAT:s egenutvecklade test Perspektiv går på djupet och levererar resultat med precision.Forskarvärlden konstaterar: Perspektiv ger bevisligen träffsäkra resultat.

Ger en hel och nyanserad bild

Perspektiv reducerar inte en människa till få variabler utan visar framgångsfaktorer som är avgörande i de flesta roller i ett företag.Testet ger en hel och nyanserad bild av en persons egenskaper och beteenden.

Läs mer om Perspektiv. >>


VILL DU VETA MER OM PERSONBEDÖMNING?

Kontakta Linda Wahlström
Tel: 0733 – 58 60 42

NÅGRA RÖSTER FRÅN VÅRA KUNDER

PAT:s Assessment Centres and Personal assessments have exceeded all our expectations. The execution is of the highest standard, and the output from the feedback sessions is so tangible and sharp that it can be put directly to use in the organisation. PAT:s international experience, combined with their unmistakable competence throughout, make them a highly valued partner in our Talent Management process.
Jason Ju, Tidigare Lerning and OD Manager, Greater China and APAC Sony Mobile
Efter åtta år som nöjd kund och användare av Perspektiv, kändes det väldigt inspirerande att börja arbeta med assessment via PAT Management. Då man som kund vet vilken kvalitet Perspektiv står för ser man ett djupare samarbete som möjlighet till utveckling och ökad kunskap inom modernt ledarskap till gagn för hela vårt företag.
Lars Hansson, Personalchef, Berendsen Textilservice AB
PAT:s arbetssätt att kombinera personlighetstest med djupintervju av erfaren psykolog har varit mycket framgångsrikt för oss vid personbedömningar. Deras återkoppling visar tydligt kandidaternas styrkor och fallgropar både till aktuellt uppdrag men också i värderingsfrågor. Personbedömningarna hjälper oss till rätt beslut och ger en bra grund för kommande utvecklingsplaner.
Therése Jönmark, HR-direktör på E.ON Sverige AB

 

PAT_960x300_Bedomning